Rådgivertjenesten

Våre rådgivere:


Olav Bråten

Silje Noemi Strand Lafton


Lise R Sørnskog


Gry Helgerud


Ringerike fengsel

 
Følgende klasser:

1ELA
1ELB
1ELC
2ELA
2ELB
2DSA
3DSA
2KJA
2TRA
2IKA


 

Følgende klasser:

1KDA
2KDA
3KDA
1DHA
2FRA
2IUA
3UTA
1MKA
2MKA
3MKA
1BAA
1BAB
2BYA
2KEA
1TPA
1TPB
2ITA

Følgende klasser:

1HSA
1HSB
1HSC
2BUA
2HFA
2HFB
3HFA
3HFB
1RMA
2KSA
3PBA
3PBB
0AOA
1AOA


 

Rådgiver har ansvar for:

  • Utdannings- og yrkesveiledning i samarbeid med faglærere, områdeledere og eksterne aktører.
  • Informasjon om søknadsprosedyrer og frister.
  • Videreformidling i personlige utdannings- og yrkesløp, herunder samarbeid med oppfølgingstjenesten der dette er nødvendig.
  • En årlig utdanningsmesse i samarbeid med Ringerike videregående skole.
  • Sosial-pedagogisk veiledning i samarbeid med kontaktlærere, faglærere, områdeledere og eksterne aktører.
  • Organisering av besøk på utdanningsmesser og hos utdanningsinstitusjoner.

Publisert 13. september 2012, oppdatert 11. februar 2020.