Kunst på skolen

Les om de sju kunstverkene på Hønefoss videregående skole.

Nedenfor kan du klikke deg videre til det enkelte kunstverk og informasjon om kunstnerne eller til mer informasjon om arbeidet kunstutvalget gjorde når ny skole skulle bygges.


    
Før elvenes tid
av Hans Martin Øien og
Øivind Hånes
   Besatt
av Toril Bonsaksen

 
        

  
 
Keiserpingvin
 
av Kjetil Aschim
   Et annet sted 
av Esther Maria Bjørneboe
 
        
    
Uten tittel 
av Andrea Scholze

   Mørke strukturer II 
av Hanne Friis

 
        
        
Surdu Mutus 
av Regien Cox

  
 
 
 

Les mer om kunsten ved skolen og kunstutvalgets arbeid
Forord (av leder for kunstutvalget Reidun Bull-Hansen) 
Til å ta og føle på (av filosof Roar Sletteland)  
 
 


Ambisjoner og overordnet idé for kunstprosjektene

Skolen sier selv at det er viktig å heve statusen til yrkesfagene. Det kan neppe noe kunstprosjekt besørge, men kunst kan bidra til å sette en standard for kvalitet, og tydeliggjøre håndverks- og yrkesfagenes betydning:

  • Kunstutvalget ønsker derfor kunstprosjekter der godt håndverk og materialene er en viktig del av det kunstneriske uttrykket og eksponeres som en kvalitet.
  • Kunsten skal være av en slik karakter og omfang at den blir attraktiv i seg selv.
  • Den skal altså ha en egenverdi på høyt kunstnerisk nivå og være tydelig tilstede.
  • Kunsten skal fungere estetisk godt sammen med arkitekturen og omgivelsene.
  • Det er et mål at kunstprosjektene skal ha appell til målgruppen, og stimulere både sansene og intellektet.

Utdrag fra Kunstplan, Hønefoss videregående skole.

Fotograf: Jiri Havran
Tekster: Kunsthistoriker Ann Lisbeth Hammingsen

Kunstutvalget:
Reidun Bull-Hansen (leder og kunstkonsulent 1)
Eli Goldstein (kunstkonsulent 2)
Terje Muggerud (prosjektleder BFK Eiendom)
Øyvind Hegvik (Hus arkitekter)
Gunhild Bratvold (brukerrepresentant, lærer)
Thea Breivik (rådgiver BFK, sekretær)

Websidene er utarbeidet av Geir Dahlberg (Hønefoss vgs) på bakgrunn av den trykte katalogen "Kunst i offentlig rom - Hønefoss videregående skole".


Publisert 27. mars 2017, oppdatert 5. april 2017.