Endringer for siste del av skoleåret

Etter myndighetenes siste justeringer for skoleverket foretar skolene i Viken endringer.

Følgende SMS har blitt sendt ut til alle elever, foresatte og ansatte:

"VIKTIG MELDING
Fra tirsdag 2. juni er det åpnet for at alle elever kan komme tilbake til skolen. Vi bruker likevel noe av førstkommende uke for å omstille oss til normal drift.  I utgangspunktet gjennomfører vi derfor opplæringa som planlagt i neste uke.  Avvik fra dette vil bli varslet av kontaktlærer. 
Ønsker alle en god pinse. 
Vennlig hilsen Torunn Mathisen, rektor"


Publisert 29. mai 2020, oppdatert 9. juli 2020.