Generell informasjon til elever og foresatte om overgangen til digitale flater

Viktig at alle elever og foresatte leser følgende informasjon.

Torsdag 12. mars beslutta først Viken fylkeskommune og deretter Norges regjering at alle skoler skulle stenges fra og med 13. mars og fram til påske. Her følger litt informasjon om hvordan Viken fylkeskommune og Hønefoss videregående skole forventer at opplæring i denne perioden skal skje: 

Vi holder lærere, foresatte og elever løpende informert. Vi bruker:  

  • itslearning overfor elever (ogber de gjerne vise til foresatte),  
  • hjemmeside til foresatte og  
  • våre ulike verktøy til ansatte:  
  • Yammer (for felles info, kollegahjelp og samarbeid rundt klasser), 
  • Teams (for avdelingsvis info, samarbeid, kollegahjelp og for klasser),  
  • e-post i visse tilfeller (f eks ved videresending av viktig informasjon fra fylkeskommunen el.) og  
  • SMS-løsningen kun i hastetilfeller ut til elever, foresatte og/eller ansatte. 

Det forventes at alle elever følger nøye med på itslearning, både i alle fag de har og informasjon som blir gitt fra kontaktlærer (f eks i klassens Infofag) og fra skolen sentralt i ‘Hovs Elevers Infofag 2019-20.   

Alle skoletimer skal i utgangspunktet gå som normalt, elevene skal stille til timene hjemme. Lærere skal registrere tilstedeværelse for det arbeidet som gjøres. Alle elever må være klar over at de kan miste vurderingsgrunnlag og dermed stå i fare for ikke å få vurdering i ett eller flere fag dersom de ikke stiller opp og ikke gjør arbeid som lærer pålegger elevene. NB! Det er viktig at alle elever her tar ansvar sjøl i den spesielle situasjonen vi er i. 

Det legges opp til at elever og lærere møtes til bestemte tidspunkter. I utgangspunktet skal timeplan følges. Vi ser imidlertid at dette kan være vanskelig å overholde. Klassens lærere vil sette opp planer for klassen for ukene fram til påske med en del synkrone møtepunkter pr uke der elever og lærer får anledning til å møtes digitalt, mens en del av opplæringa kan være asynkron der lærer legger ut opplegg som skal gjøres innen en viss tidsfrist. Dette kan gjelde mindre opplegg og opplegg som er så omfattende at elever jobber med det over uke(r) – den enkelte lærer og klassens lærerteam vurderer dette.  

Alle elevene møter læreren sin som om de var på skolen i de tidspunktene som er avtalt skal være synkrone. Slike møtepunkter kan også være digitale møter mellom lærer og enkeltelever/mindre grupper. Møtene foregår ved å logge på itslearning eller på Teams (og evt video eller andre digitale kanaler) og kommuniserer med lærere. 

Elever som ikke har fått med seg hjem de læremidlene de trenger, må gjøre avtaler om å komme på skolen for å hente nødvendige læremidler og diverse utstyr og materiell (se eget oppslag). Elever kan ikke oppholde seg på skolen. 

Elever kan ikke utplasseres i bedrift i yrkesfaglig fordypning i denne perioden, med unntak av elever på fireårige løp på Helse- og oppvekstfag (YSK). Lærerne i programfag lager alternative undervisningsopplegg.  

Les her om hvordan du kommer i kontakt med skolens ekspedisjon, bibliotek, Elevtjenesten (rådgivere, helsesykepleier, lærekandidatkoordinator og NAV-koordinator) og IKT.


Publisert 14. mars 2020, oppdatert 9. juli 2020.