Koronasituasjonen: Retningslinjer fraværføring

Her følger retningslinjer fra Udir og Viken FK ang føring av fravær ved opplæring på digitale arenaer.

Opplæring på digitale plattformer og fraværsføring 

(Noen kommentarer i kursiv fra Hønefoss vgs.)

Fra direktoratet

Fraværsføring (ofte stilte spørsmål)

“Så lenge skolene er stengt skal ikke skolene føre fravær. Dette gjelder både for grunnskole og videregående skole.

 Skolen bør likevel oppfordre elevene til å melde fra dersom de er syke eller av andre grunner er forhindret fra å delta i opplæringen. For at lærerne skal få grunnlag til å sette karakter, er både deltakelse og innlevering av oppgaver viktig.

 Vi oppfordrer til god dialog mellom skolen, elever og foreldre.”

For Hønefoss vgs: Alle elever må gi beskjed – uten opphold - digitalt til sin kontaktlærer dersom de er syke. Vi må understreke viktigheten i at alle elever følger opp og gjør alle oppgaver lærerne tildeler elever, slik at lærerne har stort nok vurderingsgrunnlag til å sette karakterer. Her ligger det helt klart et stort ansvar på den enkelte elev – veldig viktig å være i dialog med lærerne dine hele veien. Det kan fortsatt bli sendt ut varsel om fare for ikke vurdering, da er det vurderingsgrunnlaget til faglæreren det gjelder, ikke 10% for udokumentert fravær.

 

 I Viken fylkeskommune blir da felles praksis slik:

  • Direktoratet har gjort unntak for å føre fravær som registreres på vitnemål og kompetansebevis.  Dette gjelder fra og med 13. mars da skolene ble stengt.
  • Viken fylkeskommune forventer likevel at tilstedeværelse registreres av faglærere i perioden. Skolen vurdere hvordan faglærer skal registrere frammøte avhengig av hvordan den digitale opplæringen er lagt opp. Skolen har ansvar for at elevene får opplæring og at tilstedeværelse registreres.
  • Elevene melder fra til faglærer om de ikke er til stede i opplæringen
  • Lærerne legger til rette for elevaktivitet, og elevene er aktivt til stede i opplæringen. Hønefoss vgs: Det er også viktig at alle, både elever og ansatte sørger for å være i fysisk aktivitet ila dagen!
  • Skoleledelsen sørger for god og tydelig kommunikasjon ut til elever og lærere og foresatte om temaer som er relevante for opplæringen i denne unntakssituasjonen

Publisert 19. mars 2020, oppdatert 9. juli 2020.