Tilbake til skolen i uke 20

Viktig informasjon til elever og foresatte om den gradvise gjenåpningen av skolen.

I dag tirsdag har mange elever kommet tilbake på skolen. En gledens dag og stor gjensynsglede for både elever og lærere. Nå begynner en ny hverdag etter digital hjemmeundervisning i åtte uker.  Nå skal vi ta skolehverdagen gradvis tilbake igjen.

Alle utdanningsprogram og klasser startet opp i dag tirsdag 12. mai. Noen klasser på Vg2 yrkesfag med praktisk opplæring har vært her allerede i to uker.

Alle hensyn og endringer vi tar nå er for å sikre at det skal være trygt for alle elever og ansatte å komme til skolen. Regjeringen har utarbeidet en veileder som skolen følger.

Her er de viktigste hovedreglene som må følges og som den enkelte elev og ansatt selv er ansvarlig for å overholde

 • Ikke gå på skolen hvis du er syk.
 • Vaske hender eller bruk antibac når du kommer på skolen og før og etter måltider.
 • Hold minst en meter avstand fra andre personer.

Organisering av skolehverdagen

Selv om alle klasser er tilbake fra i dag av betyr det ikke at alle elever er tilbake. Klassestørrelse og romstørrelse er avgjørende for hvordan vi som skole organiserer skolehverdagen for den enkelte elev og klasse når vi skal ivareta smittevernhensyn. Alle elever skal ha fått informasjon av sin kontaktlærer mandag 11. mai om hvordan den enkelte klasse er organisert.

Klassens størrelse og rom/verksted og smittehensyn avgjør hvor mange som er i den enkelte klasse. Det vil derfor være litt ulik organisering fra utdanningsprogram til utdanningsprogram og fra trinn til trinn.

Vi evaluerer de ulike organiseringene fortløpende og justerer for å gjøre skolehverdagen så god som mulig, innenfor forsvarlig smittevern.


Oliver Buøen, Asbjørn Raaen og Stener Storsteinvik på Vg2 Data og elektronikk er glade for å være tilbake på skolen.

Viktige tiltak som begrenser kontakten med andre

 • Elevene skal holde sammen med elevene som går i samme klasse gjennom hele dagen.
 • Det er viktig at eleven holder seg ved sin arbeidsplass og ikke bytter med andre elever.
 • Elevene sitter i klasserommet sitt i pausene eller går ut for å få frisk luft 
 • Kantina er åpen, men med færre plasser enn vanlig og med strenge restriksjoner. Det er ikke lov å flytte på stoler og bord i kantina. Overholdes ikke dette, vil kantina bli stengt.  
 • Elevene skal være minst mulig ute i sosiale soner og i så fall kun benytte seg av de sosiale sonene som er i tiknytning til området sitt.
 • Dører til klasserom låses opp før elevene kommer på morgenen slik at elevene kan gå rett inn i klasserommet når de kommer til skolen. 

Andre viktige hygienetiltak og renholdstiltak

 • Elevene informeres om smittevernregler
 • Informasjonsplakater i alle soner og toaletter.
 • Informasjon om smittevern på skolens informasjonstavler
 • Avstandsmerking i bygget.
 • Økt renhold på berøringspunkt, toaletter og overflater fra en til fire ganger per dag.
 • Hånddesinfeksjon og overflatedesinfeksjon samt tørkepapir i alle klasserom.
 • Elevene skal vaske egen pult når de forlater klasserom.
 • Lærer minner om hygienereglene ved hver oppstart i klassen/gruppa, og sørger for at alle elever vasker pulter når de ikke skal være i klasserommet lenger.
 • Hånddesinfeksjon (antibac) er utplassert rundt omkring i hele skolen.
 • Utstyr som deles blir vasket/tørket med overflatedesinfeksjon etter bruk.

Kontaktlærer vil holde elevene løpende orientert gjennom resten av skoleåret om eventuelle endringer og justeringer.

Vi ønsker alle sammen velkommen tilbake til en nesten normal skolehverdag!

Phillip Pedersen på Vg2 Frisør har allerede vært tilbake på skolen i 14 dager og ser fram til å ta imot kunder fra torsdag 14. mai.

Tekst og bilder: Torunn Mathisen


Publisert 12. mai 2020, oppdatert 9. juli 2020.