OPUS Ringerike

Vi bidrar til utvikling og livslang læring i vår region!

OPUS Ringerike er det fylkeskommunale ressurssenteret for voksne i Ringerike, Modum, Hole, Krødsherad og Sigdal kommuner. 

Here is information about the Corona situation in different languages.

Vi er organisert som en avdeling ved Hønefoss videregående skole.

Vår oppgave er å ivareta de voksnes rett til videregående opplæring. I tillegg er vi en regional opplæringsaktør i samarbeid med private bedrifter og offentlige etater.

Vi tilbyr voksenopplæring på videregående skoles nivå først og fremst til de som ikke har fullført videregående skole tidligere og som er over 25 år.

De som har fullført videregående skole i et annet land, men som ikke får godkjent utdanningen sin i Norge kan også søke. Søkere uten rett vil kunne fylle opp ledige plasser i eksisterende grupper.

Som voksen skal du ha bestemt deg for hvilken sluttkompetanse du ønsker før du søker om opplæring. Sluttkompetanse er enten et yrke som for eksempel tømrer, helsefagarbeider eller salgsmedarbeider, eller generell studiekompetanse som kvalifiserer til opptak til høgskole/universitet.

De fleste yrkesutdanninger krever at du skaffer deg arbeidspraksis i faget. Du kan lese mere om de forskjellige utdanningene på www.vilbli.no, men det er noen begrensninger for hvilke utdanninger du som voksen kan søke på.

Dersom du er usikker og trenger karriereveiledning ber vi deg ta kontakt med Ringerike Karrieresenter. Du vil få veiledning i forhold til valget av opplæring og yrke og se dette i sammenheng med mulighetene i arbeidsmarkedet.

Opus bistår også bedrifter med kartlegging av kompetanse og målrettet kompetansearbeid, og tilbyr på forespørsel tilpassede kurs for både offentlig og privat virksomhet.


Publisert 3. januar 2013, oppdatert 18. mars 2020.